Android Programlama ile telefon araması yapmak

Android programlama ile bir çok yoldan telefon araması yapmak mümkün ama bunlardan en basiti ve en çok kullanılanı şu:

Intent kullanılarak açılan standart ekrana aranacak telefon numarasının setData() ile gönderimi ve aramanın gerçekleştirilmesi.

Intent arama = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);

arama.setData(Uri.parse(“tel:+9005421789934”));

startActivity(arama);

This entry was posted in Android and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *