Iphone Programlama Egitimi 1

Kevser Temiz Ünalan’ın hazırladığı iphone programlama eğitiminin 1 slaytı :

3 adet Iphone Programlama derslerinin içeriği :
-Iphone teknolojisine genel bakış
-Xcode,Interface Buildier,Objective C
-Table View,Navigation Controller
-Tabbar Controller,PickerView,WebView
-Plist, Prefences ve Setting
-Localization
-Temel animasyon işlemleri
-Web Servisleri-RSS
-Bellek ve Hata Yönetimi
-Apple Developer Program ve HIG

This entry was posted in Iphone, Objective-C and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Iphone Programlama Egitimi 1

 1. Taha says:

  Iphone için güzel eğitim videosu devamı gelirse güzel olur.

 2. iphone geliştiricisi says:

  Basit ama yararlı bir iphone egitim videosu teşekkürler.

 3. Kenan Beyza says:

  Sayın Bilgisayar Mühendisi Mimar ASLAN’ın yazdığı OBJECTIVE-C PROGRAMLAMA DİLİ isimli kitabımız çok şükür sonunda ÇIKTI !

  iPhone ve iPad programlama için bilmeniz gereken ilk ve en önemli şey Objective-C ‘dir. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.

  İçindekiler
  _001_Selam_ObjectiveC
  _002_Degiskenler
  _003_Interface_Kavrami
  _004_VeriTipleri
  _005_VeriTipleri2
  _006_Scanf_Kullanimi
  _007_Atama_Operatorleri
  _008_Sizeof_Oparatoru
  _009_Artırma_Ve_Azaltma_Operatorleri
  _010_Karsilastirma_Operatorleri
  _011_Mantiksal_Operatorler
  _012_Uclu_Operator
  _013_Bitsel_Operatorler
  _014_Operatorlerin_Islem_Oncelikleri
  _015_If_Karar_Kontrolunun_Kullanimi
  _016_If_Else_Karar_Kontrolu_Yapisi
  _017_If_Else_If_Karar_Kontrolu_Yapisi
  _018_Switch_Karar_Kontrol_Yapisi
  _019_Switch_Karar_Kontrol_Yapisi2
  _020_For_Dongusu
  _021_For_Dongusu2
  _022_For_Dongusu3
  _023_While_Dongusu
  _024_Do_While_Dongusu
  _025_Fonksiyon_Tanimlama
  _026_Pointer_Kullanimi
  _027_Structures_Kullanimi
  _028_Nesne_Yonelimli_Programlama
  _029_Nesne_Yonelimli_Programlama2
  _030_Sinif_Metodu_Kullanimi
  _031_Coklu_Parametre_Kullanimi
  _032_Property_Ve_Synthesized
  _033_Erisim_Belirtecleri
  _034_Kalitim_Miras_Inheritance
  _035_Sinif_Duzeyinde_Erisimler
  _036_Overriding_Ezme
  _037_Dinamik_Tipler
  _038_Pointers_Isaretciler
  _039_Pointers_Isaretciler2
  _040_BlokKapsamlari
  _041_Fonksiyon_Kapsami
  _042_Global_Kapsam
  _043_Fonksiyon_Tanimlama
  _044_Fonksiyon_Ve_StaticDegisken
  _045_Enumeration_Kullanimi
  _046_Typedef_Enum_Kullanimi
  _047_Strings_NSString_NSMutableString
  _048_String_Kopyalama
  _049_NSRange_Substring
  _050_NSRange_Replace
  _051_NSRange_Delete_Subsection_Insert_Append
  _052_NSRange_Compare
  _053_NSRange_Prefixes_Suffixes
  _054_NSRange_Convert
  _055_NSNumber_Sinifi_Metotlari
  _056_NSNumber_Sinifi_Degerleri
  _057_NSNumber_Ve_NSString
  _058_NSNumber_Compare
  _059_NSArray_NSMutableArray
  _060_NSArray_ElemanlariSiralama
  _061_NSMutableArray_Add_Insert_Delete_Sort
  _062_NSDictionary_NSMutableDictionary
  _063_NSDictionary_NSMutableDictionary_NSEnumerator_NSNumber
  _064_NSFileManager_DosyaIslemleri
  _065_CalisilanDizinAdresiniDegistirme
  _066_DosyayiKopyalamaYenidenAdlandirma
  _067_DosyaBoyutu
  _068_DosyayiSilme
  _069_YeniBirDizinOlusturmak
  _070_BirDiziniSilmek
  _071_BirDiziniTasimaVeYenidenAdlandirma
  _072_DizinlerinListesiniAlmak
  _073_BirDosyaninVeyaDizininOzellikleri
  _074_DosyalariKarsilastirma
  _075_DosyaOkumaYazmaCalistirmaSilmeDurumu
  _076_NSTemporaryDirectory
  _077_NSHomeDirectory
  _078_NSHomeDirectoryForUser
  _079_LastPathComponent
  _080_PathExtension
  _081_StringByStandardizingPath
  _082_PathComponents
  _083_Define_Kullanimi1
  _084_Define_Kullanimi2
  _085_Define_Kullanimi3
  _086_Define_Kullanimi4
  _087_Define_Kullanimi5
  _088_Import_Kullanimi
  _089_Categories
  _090_NSDate
  _091_Exceptions_Try_Catch_Finally
  _092_Protocol
  _093_Autorelease_Kullanimi
  _094_Selam_iPhone_Kardes
  _095_Selam_iPad_Kardes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *