Objective-C

outlet: Kodlarken yarattığınız değişkenleri xib dosyanızdaki IB elemanlara bağlayan yapıdır. Bir önceki bölümde yaptığımız gibi IB üzerinde yarattığınız bir label değerini değiştirmek istiyorsanız Xcode’da bir outlet tanımalayıp bunu IB üzerinden UILabel kontrolüne bağlamanız gerekir. Aşağıdaki IBOutlet anahtar kelimesi lbl_sayi değişkeninin IB üzerindeki UILabel tipli bir elemana bağlanacağını anlatıyor.

@property (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel *lbl_sayi;

action: UI üzerinde tanımladığınız objelerin bir method çağırmasını istiyorsanız action türünde methodlar tanımlamanız gerekir. Bu işlevi compiler’a anlatan anahtar kelime ise IBAction.

-(IBAction) sayiArtir;

property/synthesize: Bu iki keyword ile tanımladığınız değişkenlerin setter/getter fonksiyonlarını kapalı olarak yaratmış oluyorsunuz. Alışılagelmiş programlama tekniklerinde class içinde tanımlanmış değişkenlere get/set fonksiyonları da ekleyip dışardan erişimi sağlarken Objective-C’nin size sunduğu bu yapıyı kullanarak kolaylıkla accessors/mutators yani getter/setter methodlarını kapalı bir şekilde tanımlamış olursunuz.

property tanımını .h dosyalarında yapıp, synthesize tanımını .m dosyasında belirtiyorsunuz.

#import “HelloWorldViewController.h”
@synthesize lbl_sayi;

#import “HelloWorldViewController.m”
@property (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel *lbl_sayi;

This entry was posted in Iphone and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *