Spring MVC 3 ile obje gönderme – alma

Spring MVC 3 ile obje gönderme – alma
Spring MVC 3 ile hiç request nesnesine bakmadan doğrudan obje gönderip almak mümkün.

Örnek:

@RequestMapping(value = “/login”)
@ResponseBody
public User user(@RequestBody User user) {
işlemler…
return user;
}

Fakat bu metoda düşecek talebin marshalling olarak ne tipte olacağını Spring servlet contexte söylemek gerekiyor. Mesela burada JSON ile veri göndereceksek GSON veya Jackson message converter ayarlaması yapmamız lazım:

Örnek:

<bean>
<property name=”messageConverters”>
<list>
<bean />
</list>
</property>
</bean>

This entry was posted in Java and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *